Pickzzi-main

Pickzzi

Thoát khỏi cách thức vốn có đã từng sản xuất bằng thành phần muối cao để sản phẩm còn tươi, sáng tạo sang thành phần muối thấp, ưu tiên sức khoẻ và độ tươi của sản phẩm, và suy nghĩ về hương vị với hương vị đa dạng giúp khách hàng có thể cảm nhận.

More

Product

More

News

Stores

Danh sách doanh nghiệp tiến hành dự án cùng với Shonfood
 • Naver Store
 • Coopang
 • Emart mall
 • SSG.COM
 • TMON
 • idus
 • Alibaba.com
 • kakao
 • vdongbanmall
 • 11st
 • Gmarket
 • Shopee
 • WEMAKEPRICE
 • Nonsarang